Onomàstica

En aquest bloc s’hi inclouen els meus estudis d’onomàstica, els quals són sobretot sobre toponímia:

Publicacions:

  1. Ses Fontanelles nom d’un aiguamoll? Aclariments historicotoponímics de la zona (2015)
  2. Platja de Palma: topònim franquista. La toponímia major dels barris i pobles de s’Arenal (2017)
  3. El Pouet, un topònim medieval a l’Arenal. Estudi historicotoponímic (2018)
  4. Els topònims geoturístics als Països Catalans (2019)
  5. La toponímia urbana interior de Son Sunyer (el Pil·larí i les Cadenes): història i etimologies populars (2019)
  6. Els malnoms de s’Arenal i Son Sunyer. Elaboració, anàlisi i estudi del corpus. Treball de Fi de Màster (2020)
  7. Què ens diuen els malnoms? Elaboració, anàlisi i estudi d’un corpus de malnoms amb finalitats multidisciplinàries: s’Arenal i Son Sunyer (Mallorca) (2021)
  8. Els topònims de s’Arenal sorgits arran del boom turístic i la nova toponímia (2022)

Conferències:

  1. La història de s’Arenal a través dels topònims (2020)
  2. Els trencadors de marès en la toponímia. El cas de s’Arenal i Son Sunyer (Palma) (2021)